Levent Türkmut

Ağabeyim, özel ve meslek yaşamımdaki rehberim, bilge kişi Ömer Tömek yakınlarının, sevenlerinin, öğrencilerinin dünyasında büyük bir boşluk bırakarak aramızdan ayrıldı. Acısı büyük. Kuşkusuz, anılarımızda kalıcı olarak yaşayacaktır. Ömer ağabeyi gerek öğrenciliğim, gerekse meslek yaşamım boyunca model olarak benimsedim. Birlikte çalıştığımız zaman boyunca ondan yalnızca bilgi değil, etik değerlere bağlılığı, olaylara ve sorunlara nasıl bakmam, durumları nasıl analiz etmem ve karar vermem gerektiği konularında çok şey öğrendim. Çok sayıda bilimsel başarıya imza atabilecek durumda iken üniversiteden ayrılarak bilgi birikimini uygulamaya yöneltmesi ve çiftçilerle, yatırımcılarla paylaşmayı tercih etmesi kanımca çok doğru bir karar oldu. Konuyla ilgili herkesin Ömer ağabeyin bu kararını Türk tarımına büyük bir katkı olarak değerlendirdiğini düşünüyorum. Üniversitede birlikte çalışırken akademik değerlere, bilimsel düşünmeye, dürüstlüğe ve titizliğe sıkı sıkıya bağlı kalmayı, ondan öğrendim. Te-Ta’nın başlangıç yıllarında çiftçileri ve tarım işletmelerini çoğu kez birlikte ziyaret ettik. Ömer ağabeyin, sahip olduğu akademik bilgi ve birikimi tıpkı derslerinde olduğu gibi dinleyenlerine ne kadar yalın, akıcı bir dilde aktardığına, aktardığı bilgilerin ne kadar yüksek düzeyde uygulanabilir olduğuna hayranlıkla tanık oldum. Kanımca bilimsel bilgileri bu kadar anlaşılır bir dille anlatıvermek Ömer ağabeyin önemli meziyetlerinden biriydi. Te-Ta’da birlikte olduğumuz yıllarda Ömer ağabeyin ne kadar güçlü ve başarılı bir iş insanı olduğuna da tanık oldum. Yurtdışındaki şirketlerin temsilcileriyle ne kadar sıkı ama o ölçüde de verimli görüşmeler yaptığını, işle ilgili konularda ne kadar isabetli kararlar verdiğini bugün hâlâ anımsıyorum. Ömer ağabeyi özel sohbetlerimizde de her zaman keyifle ve büyük ilgiyle dinledim. Sohbetleri her zaman dolu, sürükleyici ve öğreticiydi. Ömer ağabeyin sevenlerinin dünyasında bıraktığı boşluk çok büyük. Anılarımızda, düşüncelerimizde ve günlük yaşamımızdaki kararlarımızda etkisinin kalıcı olacağına ve her zaman bir “serçeşme” olarak anılacağına inanıyorum. Artık ışıklar içinde uyuduğunu biliyorum.

Back To Top
Theme Mode