Recep Çöpten

1980 yılında fakültemizin büyükbaş ahirlarinda stajı mi yapıyordum. Hocamla birlikte idik. Bana bir boğaya sidik kanalı yapmamı istemişti. Ben de tam işeme hizasına betonu kırarak bir çukur açmıştım. Beni hiç bozmadan işin mantığını tekrar yaptırarak cozdurmustu. Hiç unutmam. Meslegimdeki ilk projemi yaptırmıştı. Daha sonra yüzlerce fizibilite hazırladım. Hep danıştım kendisine. Hiç boş çevirmedi. Emeği çok fazla. Çok ama çok izleyeceğim hocamı.

Back To Top
Theme Mode